Από σήμερα και στο εξής ενημέρωση για τοπικά θέματα από την σελίδα http://logospoliti.blogspot.com/

Σε αυτή την σελίδα θα μπαίνουν μόνο αγγελίες και θέματα σχετικά.

Πολύ ενημέρωση τοπική και όχι μόνο στην σελίδα...
http://logospoliti.blogspot.com/


Ευχαριστούμε πολύ.

whos.amung.us

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2009

ΦΥΛΛΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΑΡΘΡΟ "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ"

Για την προέγκριση του Δανείου.
Αίτηση χορήγησης Στεγαστικού Δανείου.
Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
Φωτοτυπία τριών (3) τελευταίων αποδείξεων μισθοδοσίας (μισθωτοί).
Φωτοτυπία εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου τριών (3) τελευταίων ετών.
Τρείς τελευταίοι δημοσιευμένοι ισολογισμοί ή αναλυτικά στοιχεία φορολογίας (έντυπα Ε3) για τα (3) τελευταία έτη.(Μόνο για ελεύθερους επαγγελματίες/επιχειρηματίες).
2. Για την έγκριση του Δανείου.
Τελευταίος τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου.(Εάν πρόκειται για διαμέρισμα χρειάζεται επιπλέον σύσταση οριζοντίου & καθέτου ιδιοκτησίας, κανονισμό πολυκατοικίας). Πιστοποιητικό μετεγγραφής του ακινήτου. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από την μερίδα του μεταβιβάσαντος. Πιστοποιητικό βαρών, κατασχέσεων, μη εκποιήσεως και μη διεκδικήσεως από το Υποθηκοφυλακείο. Τυχόν αναφερόμενα στους τίτλους ιδιοκτησίας πληρεξούσια. Κτηματολογικό απόσπασμα(εφόσον η περιοχή του ακινήτου έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο). Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου & διάγραμμα κάλυψης Κάτοψη του προσφερομένου για εξασφάλιση ακινήτου. Προϋπολογισμός έργων σε ειδικό έντυπο(σε περίπτωση ανέγερσης, αποπεράτωσης κ.λ.π.). Φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής από το πολεοδομικό γραφείο.
3. Για την εκταμίευση του Δανείου.
Πιστοποιητικό εγγραφής προσημείωσης από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Δικαιολογητικά για επιδοτούμενο Δάνειο:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αντίγραφο της δήλωσης φόρου εισοδήματος ή θεωρημένο από την Εφορία αντίγραφο του εντύπου Ε9, απ΄όπου φαίνεται αν δηλώνονται ακίνητα. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι πρόκειται για πρώτη κατοικία και ότι δεν έχει χορηγηθεί επιδοτούμενο δάνειο από άλλο φορέα. Φύλλο αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτου (μόνο σε περίπτωση ανέγερσης). Πιστοποιητικό σπουδών από αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού(αν υπάρχει σπουδάζον ενήλικο τέκνο). Βεβαίωση αναπηρίας(αν υπάρχει ανάπηρο πάνω από 67% ενήλικο τέκνο. Διαζευκτήριο και δικαστική απόφαση επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων (αν υπάρχει χωρισμός γονέων). Πιστοποιητικό θανάτου (αν υπάρχει χηρεία).
ΠΗΓΗ: www.samoshouse.gr Μεσιτικό Γραφείο Σάμου Γιάννης Λεμονής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου